Điều Khoản Sử Dụng

Điều khoản & Điều kiện sử dụng

Việc bạn sử dụng và / hoặc truy cập vào, trang web hoặc mua sản phẩm của bạn từ trang web này cấu thành sự đồng ý của bạn với các Điều khoản và Điều kiện Sử dụng này. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản & Điều kiện sử dụng này, vui lòng không sử dụng trang web. Vui lòng xem lại Chính sách bảo mật và thông tin Giao hàng & Trả hàng của chúng tôi .

1. Luật điều chỉnh

Vương Quốc Loài Vật kiểm soát và điều hành trang web này từ trong nước Việt Nam. Điều khoản sử dụng của chúng tôi được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của Việt Nam. Nếu bạn chọn truy cập trang web này từ một vị trí khác, bạn chịu trách nhiệm tuân thủ luật pháp của bạn. Tất cả các loại thuế địa phương, thuế hải quan và các khoản phí và lệ phí khác của chính phủ áp dụng cho bất kỳ sản phẩm nào bạn mua hoặc mua hàng là trách nhiệm của bạn.

2. Sửa đổi Điều khoản sử dụng

Vương Quốc Loài Vật có thể sửa đổi hoặc sửa đổi các Điều khoản sử dụng bất cứ lúc nào theo quyết định của chúng tôi bằng cách đăng các điều khoản sửa đổi. Mọi sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Bạn đồng ý rằng, trong trường hợp bất kỳ phần nào của các Điều khoản sử dụng này được phát hiện là không thể thi hành thì phần còn lại của các Điều khoản sử dụng này vẫn có hiệu lực đầy đủ. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này sau khi bất kỳ sửa đổi nào có hiệu lực, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản Sử dụng này để sửa đổi. Bạn nên truy cập trang này theo thời gian để xác định Điều khoản sử dụng hiện tại mà bạn bị ràng buộc.

3. Sử dụng được phép

Tất cả các tài liệu trên trang web này là tài sản của Vương Quốc Loài Vật và được bảo vệ bởi luật bản quyền của Việt Nam và quốc tế.

Trừ khi được chỉ định khác, tất cả các quyền (bao gồm cả bản quyền) trong tất cả nội dung, tài liệu và biên soạn khác có trong hoặc được sử dụng để tạo hoặc hỗ trợ trang web này bao gồm văn bản, đồ họa, biểu trưng, ​​hình ảnh và phần mềm điều hướng và phần mềm khác (gọi chung là Nội dung) được sở hữu hoặc kiểm soát và được bảo lưu bởi Vương Quốc Loài Vật.

Bạn không được phép, mà không có sự cho phép bằng văn bản của Vương Quốc Loài Vật và mỗi chủ sở hữu quyền khác trong nội dung mà bạn truy cập thông qua trang web, để tái tạo, khung, tải xuống, lưu trữ (trong mọi phương tiện), giao tiếp, hiển thị hoặc chơi ở nơi công cộng, thích nghi, thay đổi hoặc tạo ra một tác phẩm phái sinh từ nội dung đó.

Xin lưu ý rằng sự cho phép được cấp để sử dụng trang web này tự động chấm dứt nếu bạn vi phạm bất kỳ Điều khoản sử dụng nào.

4. Sử dụng cá nhân, phi thương mại

Giấy phép được cấp để hiển thị, sao chép, phân phối, tải xuống và in các phần bản sao của trang web này chỉ nhằm mục đích phù hợp và hợp lý:

(a) đặt hàng với thú cưng
(b) sử dụng trang web này làm tài nguyên mua sắm, miễn là bạn không sửa đổi trang web và Thú cưng Giải phóng tất cả bản quyền và các thông báo độc quyền khác có trong Nội dung
(c) bạn không được nếu không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi, khai thác bất kỳ tài liệu trang web của chúng tôi cho mục đích thương mại hoặc các mục đích khác không được cho phép rõ ràng theo các Điều khoản sử dụng này.

5. Nghĩa vụ của bạn

Bạn phải sử dụng trang web một cách có trách nhiệm. Bạn không được tải lên, đăng tải, truyền tải hoặc cung cấp thông tin khác qua trang web bất kỳ tài liệu nào:

(a) vi phạm hoặc xâm phạm quyền của người khác (bao gồm quyền riêng tư và quyền sở hữu trí tuệ);
(b) bất hợp pháp, đe dọa, lạm dụng, phỉ báng, xâm phạm quyền riêng tư, thô tục, tục tĩu, tục tĩu hoặc có thể quấy rối hoặc gây phiền toái hoặc bất tiện hoặc kích động thù hận, bất kỳ người nào;
(c) khuyến khích hành vi sẽ cấu thành tội phạm hình sự, gây ra trách nhiệm dân sự hoặc vi phạm bất kỳ luật nào;
(d) hạn chế hoặc ngăn cản bất kỳ người dùng nào khác sử dụng hoặc thưởng thức trang web;
(e) ảnh hưởng đến chức năng hoạt động của trang web hoặc máy chủ của nó hoặc chức năng hoặc hoạt động của bất kỳ hệ thống máy tính nào của người dùng (ví dụ: bằng cách truyền vi-rút máy tính hoặc thành phần có hại khác, có hoặc không cố ý); hoặc là
(f) vi phạm bất kỳ tiêu chuẩn, yêu cầu nội dung hoặc mã do bất kỳ cơ quan có liên quan nào ban hành

6. Quảng cáo, nội dung và sản phẩm của bên thứ ba

Trang web này chứa các sản phẩm được chào bán hoặc quảng cáo. Phần lớn thông tin được cung cấp cho một sản phẩm là thông tin từ các nhà cung cấp bên thứ ba hoặc các nhà sản xuất sản phẩm.
Mặc dù Vương Quốc Loài Vật đã nỗ lực hết sức để đảm bảo thông tin chứa trong trang web liên quan đến các sản phẩm do bên thứ ba cung cấp, Vương Quốc Loài Vật không đảm bảo rằng mô tả sản phẩm hoặc nội dung khác chính xác, đầy đủ, đáng tin cậy, hiện tại hoặc không có lỗi. Bạn có trách nhiệm nghiên cứu các yêu cầu sản phẩm riêng lẻ trước khi đặt hàng.
Trong khi tất cả chăm sóc hợp lý đã được thực hiện trong nghiên cứu các sản phẩm được cung cấp thông qua trang web này, Vương Quốc Loài Vật từ chối trách nhiệm đối với tất cả mọi người liên quan đến bất kỳ hành động nào được thực hiện để mua sản phẩm từ trang web.

7. Giá cả và sản phẩm có thể thay đổi

Tiết kiệm giá và tính khả dụng của sản phẩm có thể thay đổi giữa các cửa hàng bán lẻ vật nuôi Unleashed và trên trang web do cung cấp khách hàng khác nhau của họ. Tất cả giá đều bao gồm thuế GST. Giá hiển thị trên trang web này hiện tại tại thời điểm phát hành, nhưng có thể thay đổi bất kỳ lúc nào và tùy vào tình trạng sẵn có. Giá cả và tính sẵn có của các mặt hàng có thể thay đổi mà không cần thông báo. Giá được quảng cáo trên trang web này chỉ dành cho các đơn đặt hàng trên Internet. Khi được phép ở tất cả các tiểu bang (trừ SA), chúng tôi có quyền giới hạn doanh số bán hàng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi đánh máy hoặc ảnh trên trang web này, bao gồm bất kỳ lỗi nào liên quan đến giá cả.

8. Hủy đơn đặt hàng mà không cần thông báo

Vương Quốc Loài Vật có quyền từ chối hoặc hủy bỏ bất kỳ đơn đặt hàng, cho dù đơn đặt hàng đã được xác nhận và thanh toán được thực hiện. Nếu thanh toán đã được thực hiện cho giao dịch mua và đơn đặt hàng bị hủy. Vương Quốc Loài Vật sẽ thông báo cho bạn ngay lập tức và hoàn trả số tiền đã thanh toán.

9. Hết hàng

Trong khi chúng tôi cố gắng hết sức để mang theo rất nhiều đồ vật mọi lúc mọi nơi, đôi khi không thể dự đoán nhu cầu đôi khi có thể dẫn đến các sản phẩm bị hết hàng trong một khoảng thời gian ngắn. Hầu hết các mặt hàng thường được đặt hàng từ nhà phân phối và cổ phiếu thường được bổ sung trong vòng một tuần hoặc lâu hơn. Đơn đặt hàng được điền trên cơ sở “đến trước được phục vụ trước”. Bạn sẽ được liên lạc bởi thú cưng Unleashed nếu có khả năng sự chậm trễ để đặt hàng của bạn do một mục được ra khỏi cổ phiếu.

Đôi khi một mục có thể được hiển thị dưới dạng ‘Còn hàng’ trên trang web của chúng tôi khi chúng tôi đã bán hết hàng tại cửa hàng. Chúng tôi cố gắng hết sức để đảm bảo các mức cổ phiếu trên trang web của chúng tôi là chính xác nhưng đôi khi sự khác biệt này sẽ không thể tránh khỏi.

10. Không phụ thuộc vào thông tin

Thông tin trong trang web được trình bày cho mục đích giáo dục người tiêu dùng và tất cả thông tin chỉ nhằm mục đích thông tin. Thông tin không nên được coi là hoàn chỉnh, cũng như không nên dựa vào đó để đưa ra quyết định về sức khỏe động vật cụ thể. Các thông tin không nên được sử dụng thay cho một cuộc viếng thăm, gọi điện, tư vấn hoặc tư vấn của bác sĩ thú y của bạn hoặc chuyên gia có trình độ khác.

11. Thanh toán

Vương Quốc Loài Vật chấp nhận thanh toán qua các phương tiện sau:

(a) thẻ tín dụng (Mastercard, Visa, hoặc American Express)
(b) PayPal

Thanh toán qua thẻ tín dụng được xử lý trong thời gian thực. Đối với tất cả các phương thức thanh toán khác, hàng hóa sẽ không được vận chuyển cho đến khi thanh toán đã bị xóa và tài khoản ngân hàng của chúng tôi đã được ghi có vào số tiền thanh toán.

Nếu thanh toán bị từ chối vì bất kỳ lý do gì, đại diện của Vương Quốc Loài Vật sẽ cố gắng liên lạc với bạn qua email hoặc nếu số điện thoại liên hệ được cung cấp trực tiếp qua điện thoại để sắp xếp thay thế. Nếu trong vòng 7 ngày kể từ khi cố gắng nhận thanh toán, giao dịch vẫn bị từ chối, Vương Quốc Loài Vật có quyền hủy giao dịch.

11. Khác

Vương Quốc Loài Vật dựa trên việc bạn tiếp tục tuân thủ các Điều khoản & Điều kiện sử dụng. Trong trường hợp Vương Quốc Loài Vật bị mất hoặc hư hỏng hoặc chịu bất kỳ chi phí nào liên quan đến bất kỳ vi phạm Điều khoản & Điều kiện hoặc bất kỳ nghĩa vụ pháp lý liên quan nào, bạn đồng ý bồi thường cho Vật nuôi Giải phóng những tổn thất, thiệt hại và chi phí đó.

12. Câu hỏi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Điều khoản & Điều kiện hoặc bất kỳ chính sách nào khác của trang web này, vui lòng Liên hệ với chúng tôi.