Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CHÍNH THỨC WEBSITE CHÍNH THỨC

1. CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN https://vuongquocloaivat.com (“Trang Web”)

1.1 Tuân thủ Luật Bảo Vệ Dữ Liệu năm 1998, các thông tin sau liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

1.2 Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định của Đạo luật bảo vệ dữ liệu và đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân chúng tôi giữ được xử lý công bằng và hợp pháp. Do đó, Tuyên bố về Quyền riêng tư này đã được chuẩn bị để cho bạn biết về cách chúng tôi thu thập thông tin từ bạn và những gì chúng tôi làm với thông tin đó.

1.3 Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về tuyên bố này hoặc thông tin cá nhân của bạn mà chúng tôi có thể thu thập từ bạn hoặc nếu bạn muốn cập nhật, sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của bạn nếu thích hợp hoặc nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về Chính sách Bảo mật này, vui lòng tham khảo phần “Liên hệ với chúng tôi” bên dưới để biết địa chỉ hoặc phương tiện liên hệ phù hợp với chúng tôi.

1.4 Chính sách bảo mật này giải thích cách chúng tôi thu thập thông tin từ bạn khi bạn truy cập hoặc đăng ký sử dụng Trang web và cách sử dụng thông tin này.

1.6 Chính sách bảo mật này áp dụng cho bạn cho dù bạn sử dụng Trang web như một trình duyệt thông thường hay đã đăng ký với Trang web. Bằng cách sử dụng Trang web, bạn đồng ý với Chính sách bảo mật này. Nếu bạn không đồng ý với Chính sách bảo mật này, vui lòng không sử dụng trang web này. Chúng tôi bảo lưu quyền, theo quyết định của mình, thay đổi, sửa đổi, thêm hoặc xóa các phần của Chính sách bảo mật này bất kỳ lúc nào; nếu chúng tôi làm như vậy, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua trang chủ của trang web tại vuongquocloaivat.com. Vui lòng kiểm tra Chính sách bảo mật này và trang chủ của trang web định kỳ để thay đổi. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web này sau khi đăng những thay đổi như vậy sẽ có nghĩa là bạn chấp nhận những thay đổi đó.

2. THÔNG TIN CÁ NHÂN CHÚNG TÔI THU THẬP VÀ THÔNG TIN NÀO ĐƯỢC SỬ DỤNG?

Thông tin được thu thập khi bạn duyệt trang web

2.1 Chúng tôi sẽ không thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào về bạn khi bạn duyệt trang web trừ khi bạn đồng ý thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của mình.

Thông tin được thu thập khi bạn đăng ký với Trang web

2.2 Khi bạn đăng ký với Trang web, bạn có thể được yêu cầu gửi thông tin cá nhân về bản thân. Thông tin này có thể bao gồm, ví dụ như tên đầy đủ của bạn và địa chỉ email hợp lệ. . Chúng tôi sẽ chỉ thu thập thông tin cần thiết để chúng tôi đăng ký bạn với Trang web

2.3 Tất cả thông tin cá nhân đó được chúng tôi giữ lại và không được bán hoặc chuyển giao bên ngoài công ty trừ khi (i) chúng tôi có được sự đồng ý rõ ràng của người dùng hoặc (ii) nếu chúng tôi được luật pháp hoặc tòa án / lệnh chính phủ tiết lộ thông tin đó trong một trường hợp cụ thể hoặc (iii) nếu tài sản kinh doanh của chúng tôi được bán, sáp nhập hoặc mua hoặc mua lại bởi một công ty khác (thông tin cá nhân hoặc dữ liệu đó là một phần tài sản của chúng tôi được chuyển giao theo quy trình đó).

2.4 Ngoài ra, nếu bạn muốn trở thành người dùng sử dụng dịch vụ của Trang web và gửi Nội dung Người dùng (như được định nghĩa trong Điều khoản và Điều kiện của Trang web), bạn cũng sẽ được yêu cầu cung cấp tên, tuổi và quốc gia cư trú dự kiến . Bạn xác nhận rằng bạn gửi hoặc đăng Nội dung Người dùng trên Trang web có nguy cơ của riêng bạn. Thông tin này được hiển thị cho những người dùng khác của Trang web.  Ngoài ra, chúng tôi có thể gửi cho bạn các thông báo liên quan đến dịch vụ theo thời gian thông qua hoạt động chung của Trang web. Nói chung là, bạn có thể chọn không tham gia các email như vậy bằng cách thông báo cho chúng tôi theo địa chỉ được cung cấp trong phần “Liên hệ với chúng tôi” bên dưới. Tuy nhiên, chúng tôi bảo lưu quyền gửi cho bạn thông báo về hồ sơ người dùng của bạn ngay cả khi bạn chọn không tham gia tất cả các thông báo email tự nguyện.

2.5 Chúng tôi không thể kiểm soát hành động của những người dùng  khác mà bạn có thể chọn chia sẻ Nội dung người dùng của mình. Do đó, chúng tôi không thể và không đảm bảo rằng Nội dung người dùng bạn đăng trên Trang web sẽ không được xem bởi những người không được phép. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc phá vỡ bất kỳ cài đặt bảo mật hoặc các biện pháp bảo mật nào có trên Trang web. Bạn hiểu và thừa nhận rằng, ngay cả sau khi xóa, các bản sao của Nội dung Người dùng vẫn có thể xem được trong các trang được lưu trong bộ nhớ cache và lưu trữ hoặc nếu Người dùng khác đã sao chép hoặc lưu trữ Nội dung Người dùng của bạn.

Chúng tôi sẽ sử dụng bất kỳ thông tin cá nhân nào mà chúng tôi thu thập?

2.6 Trong trường hợp chúng tôi thu thập thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin đó:
(i) cho mục đích quản trị, tiếp thị nội bộ và quảng cáo;
(ii) cải thiện việc sử dụng và hưởng lợi của Trang web, tiến hành khảo sát nghiên cứu thị trường, để phân tích thống kê để xác định sử dụng trang web, chạy các cuộc thi và cho các mục đích tiếp thị trực tiếp liên quan đến hoạt động kinh doanh của chúng tôi;
(iii) nơi chúng tôi sử dụng dịch vụ của bên thứ ba để giúp chúng tôi trong một số lĩnh vực nhất định (ví dụ: lưu trữ trang web, tiếp thị và nghiên cứu thị trường), chúng tôi có thể chuyển thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba đó). Tuy nhiên, vào mọi thời điểm chúng tôi sẽ kiểm soát và chịu trách nhiệm về việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn;
(iv) liên hệ với bạn liên quan đến Trang web và Nghệ sĩ nhưng chỉ được nêu trong chính sách này hoặc Điều khoản và Điều kiện của Trang web; Ví dụ để gửi e-mail trực tiếp cho bạn nếu bạn cung cấp cho chúng tôi địa chỉ email của bạn cho các mục đích cụ thể như nhận bản tin e-mail / bản tin hoặc thông tin quảng cáo của chúng tôi hoặc được thông báo nếu bạn đã thắng cuộc thi. Mỗi bản tin hoặc bản tin e-mail chứa các hướng dẫn về cách bạn có thể ngừng nhận chúng.

2.7 Vào mọi thời điểm, chúng tôi có nghĩa vụ bắt buộc giữ lại và xử lý bất kỳ thông tin cá nhân nào mà bạn cung cấp theo Đạo luật bảo vệ dữ liệu năm 1998. Mỗi lần bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân để chúng tôi biết cách chúng tôi dự định sử dụng và yêu cầu bạn cho phép bạn sử dụng như vậy. Điều này sẽ bao gồm (i) nơi chúng tôi muốn sử dụng thông tin đó để gửi cho bạn chi tiết về các sản phẩm và dịch vụ khác mà chúng tôi cung cấp tương tự như sản phẩm / dịch vụ mà bạn đã đăng ký; và (ii) nơi chúng tôi muốn chia sẻ thông tin đó với một số bên thứ ba được chọn để cho phép họ cung cấp cho bạn chi tiết về các dịch vụ và / hoặc sản phẩm của họ mà bạn có thể quan tâm. Chúng tôi sẽ không bao giờ chuyển thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba vì mục đích tiếp thị mà không có sự đồng ý của bạn.

3. CÁCH CHÚNG TÔI BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN?

3.1 Chúng tôi sẽ tổ chức thông tin cá nhân của bạn một cách an toàn và sẽ chỉ giữ nó càng lâu càng là cần thiết trong các trường hợp, hoặc trong khi bạn đang đăng ký sử dụng các trang web, trừ khi bạn đã cung cấp cho chúng với sự đồng ý của bạn để sử dụng các dữ liệu cho bất kỳ mục đích thêm . Chúng tôi lấy sự an toàn của các trang web và các thông tin mà bạn cung cấp rất nghiêm túc và chúng tôi sẽ thực hiện mọi biện pháp kỹ thuật thích hợp sử dụng thủ tục an ninh được công nhận và các công cụ phù hợp với thực tiễn ngành tốt để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

3.2 Trong khi chúng tôi sử dụng mọi nỗ lực hợp lý để bảo vệ an ninh của bạn theo cách mô tả ở trên, chúng tôi cho rằng nó chỉ thích hợp để tư vấn cho người dùng rằng việc truyền dữ liệu qua Internet và World Wide Web không phải lúc nào cũng được đảm bảo an toàn 100%. bạn sử dụng các trang web có nguy cơ của riêng bạn.

4. CHÚNG TÔI SỬ DỤNG COOKIES?

4.1 Trình duyệt Internet của bạn có một tính năng gọi là “cookies” lưu trữ một lượng nhỏ dữ liệu trên máy tính của bạn về việc bạn truy cập vào Trang web. Bạn không cần phải bật cookie để truy cập vào hầu hết Trang web. Một cookie sẽ không cung cấp cho chúng tôi bất kỳ thông tin cá nhân nào. Do đó, nếu bạn không cung cấp cho chúng tôi bất kỳ thông tin cá nhân nào, bạn vẫn có thể duyệt web ẩn danh của chúng tôi.

4.2 Chúng tôi không tự động nắm bắt hoặc lưu trữ dữ liệu cá nhân từ trình duyệt đến Trang web, ngoài việc ghi lại địa chỉ IP và thông tin phiên của bạn, chẳng hạn như thời gian truy cập vào Trang web của chúng tôi và bản chất của trình duyệt được sử dụng. Thông tin này chỉ được sử dụng để quản trị hệ thống Site và trong việc biên soạn các số liệu thống kê được sử dụng bởi chúng tôi một mình.

4.3 Có thể cần phải có cookie để cho phép bạn truy cập và tham gia vào các khu vực nhất định của Trang web. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về điều này khi bạn cố gắng truy cập vào một khu vực như vậy. Chúng tôi cũng có thể sử dụng cookie để cải thiện việc bạn sử dụng Trang web (ví dụ: để nhận ra bạn khi bạn quay lại Trang web và giúp chúng tôi điều chỉnh Trang web theo sở thích của bạn). Khi bạn đã đóng trình duyệt, cookie sẽ bị hủy kích hoạt.

4.4 Phần lớn các trình duyệt sẽ cho phép bạn thay đổi các cài đặt được sử dụng cho cookie và tắt và bật chúng theo yêu cầu của bạn. Nếu bạn không muốn cookie thì vui lòng tham khảo menu trợ giúp trên trình duyệt của bạn để biết hướng dẫn về cách tắt chúng.

5. LIÊN KẾT

Chính sách bảo mật này chỉ áp dụng cho thông tin được thu thập bởi trang web này. Trang web có thể chứa các liên kết đến các trang web khác. Xin lưu ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về chính sách bảo mật của các trang web khác và chúng tôi khuyên bạn nên đọc tuyên bố về quyền riêng tư của bất kỳ Trang web nào thu thập thông tin cá nhân từ bạn.

6. CHÍNH SÁCH CỤ THỂ VỀ TRẺ EM THEO TUỔI 13 TUỔI

6.1 Cha mẹ và người giám hộ nên luôn cân nhắc sử dụng các công cụ kiểm soát của cha mẹ có sẵn từ các nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến và nhà sản xuất phần mềm để giúp giám sát hoạt động trực tuyến của con em họ. Những công cụ này cũng có thể ngăn trẻ em tiết lộ tên, địa chỉ và thông tin cá nhân khác trực tuyến mà không có sự cho phép của cha mẹ.

6.2 Các hoạt động trên trang web này được thực hiện theo Đạo luật Bảo vệ Quyền riêng tư Trực tuyến của Trẻ em Liên bang. Theo yêu cầu của Đạo luật đó, không có thông tin cá nhân (bao gồm tên, địa chỉ gửi thư, số điện thoại và địa chỉ email) sẽ được thu thập từ bất kỳ khách truy cập nào dưới 13 tuổi mà không có sự đồng ý có thể xác minh của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của đứa trẻ đó . Theo đó, không có thông tin nào được đệ trình lên hoặc đăng trên trang web này bởi khách truy cập dưới 13 tuổi mà không có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của họ. Cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp có thể cung cấp cho chúng tôi sự đồng ý để thu thập thông tin đó bằng cách liên hệ với chúng tôi như được chỉ định trong phần “Liên hệ với chúng tôi” bên dưới.

6.3 Cha mẹ và người giám hộ hợp pháp có thể yêu cầu xem xét thông tin được thu thập từ con cái của họ dưới 13 tuổi, có thể yêu cầu xóa thông tin đó và có thể từ chối cho phép thu thập thêm hoặc sử dụng thông tin của bất kỳ đứa trẻ nào. Để yêu cầu xem xét hoặc đưa ra hướng dẫn về thông tin chúng tôi đã thu thập về trẻ em dưới 13 tuổi, cha mẹ / người giám hộ hợp pháp nên liên hệ với chúng tôi như được chỉ định trong phần “Liên hệ với chúng tôi” bên dưới.